Chính thức RA MẮT 16/5

Cùng đoàn kết tiêu diệt Boss để nhận được
GIFTCODE.

  • 0 HP

  • 5.000 HP

  • 10.000 HP

  • 20.000 HP

  • 30.000 HP

Máu của Boss hiện tại: 0 HP

Ước nguyện Vệ Thần có cơ hội nhận ngay nhiều
phần quà siêu hấp dẫn

0 Lượt