Sự kiện

CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI

Cập Nhật Tính Năng mới siêu hấp dẫn, lại đây Lina tiết lộ chi tiết cho nè các Anh Hùng ơi!!!

I.Đột phá cấp đã ra mắt!

image001

[Tiến Cấp lãnh Chúa]

1. Bối cảnh:

Đây là nơi tụ tập nhiêu nhân tài trong Liên Minh: Các thành viên của Liên Minh có năng lực khác nhau, nhưng lại có chung niềm tin. Vô số thành viên đã đóng góp trí tuệ khoa học, phép thuật và tâm linh của họ cho Hội Nghị Legion, giúp cho Liên Minh có nhiều thành tựu thu hút được kẻ mạnh tham gia, trong đó thành tựu trực quan và hấp dẫn nhất, chính là cạnh tranh công bằng đột phá cực hạn bản thân. Tuy nhiên, để thực hiện cạnh tranh công bằng, trước tiên bạn phải có kinh nghiệm và uy tín nhất định và có thể gánh vác nổi trọng trách bảo vệ tinh hồn của đại lục.

2. Lối vào tính năng: Holy Tree -Tiến Cấp lãnh Chúa.

3. Mở tính năng: Lãnh chúa Lv200.

4. Giới thiệu:

a. Đột phá cấp trước tiên cần khiêu chiến nghị hội được thừa nhận, quy tắc khiêu chiến tuân theo chế độ chiến đấu Cạnh Tranh Công Bằng

b. Trong chế độ chiến đấu Cạnh Tranh Công Bằng, chỉ tính thuộc tính cơ bản của Tướng, buff thuộc tính từ cấp sao, cấp bậc, số bậc và buff thuộc tính chiến đấu từ kỹ năng Tướng, các buff thuộc tính dạng bồi dưỡng riêng lẻ như trang bị, Hồn Trang từng Tướng mặc, các buff thuộc tính dạng bồi dưỡng chung như Vòm Sao, Kỹ Năng Guild, Thần Khí đều không có hiệu lực, không thể dùng Thần Binh, Viện QuânRồng Thiêng.

c. Sau khi khiêu chiến thành công sẽ tiến cấp thành thành Lãnh Chúa Bão Tố, nhận Ấn Ký Lãnh Chúa, DH và Khung AVA, mở khóa giới hạn cấp lãnh chúa, cấp Holy Tree và tư cách khiêu chiến 6 lãnh chúa đột phá.

d. Mỗi BOSS Đột Phá đều cần lãnh chúa đạt cấp phía trước chỉ định và khiêu chiến thành công lãnh chúa phía trước mới được khiêu chiến, khiêu chiến thành công sẽ tăng giới hạn cấp lãnh chúa, cấp Holy Tree.

e. Khi EXP Anh Hùng đạt giới hạn, EXP sẽ luôn được dự trữ, chỉ khi khiêu chiến thành công mới được đột phá giới hạn cấp.

II.Tính năng mới ra mắt

image003

1.Lối vào tính năng: Thành chính-Chiến Trường Vĩnh Hằng

2.Mở tính năng: Mở sv 30 ngày và Anh Hùng đạt Lv90 (Cần gia nhập Guild tham gia)

3.Giới thiệu:

image004

a. Chiến Trường Vĩnh Hằng là tính năng PVP LSV lấy Guild làm đơn vị, mở theo hình thức mùa giải, mỗi mùa giải kéo dài 7 ngày, chia làm giai đoạn Bắt Đầu, Kịch ChiếnTổng Kết.

b. Mỗi lần đóng quân thành trì đều cần tốn vật tư, đồng thời có thể khiêu chiến các lãnh chúa khác ngoài Guild của mình, mỗi lần khiêu chiến sẽ tốn Binh Lực, có thể dùng KC mua vật tư và Lệnh Tấn Công, rồi dùng vật tư đổi Binh Lực, nếu lãnh chúa được khiêu chiến thất bại sẽ mất đi thu ích đối với thành trì đó.

image006

c. Đóng quân thành trì sẽ định kỳ sản sinh Xu Vĩnh Hằng, 1 số thành trì sẽ xuất hiện thu ích gấp bội ngẫu nhiên, thành trì bị Guild chiếm lĩnh sẽ nhận được thu ích.

image007

d. Bản đồ thiết lập 3 thành trì Thành Bắc Quận, Teldrassil, Chốn Mây Đỏ làm điểm miễn chiến, không thể bị các lãnh chúa khác khiêu chiến, các lãnh chúa ở thành trì khác bị khiêu chiến thất bại sẽ bị cưỡng chế di chuyển đến điểm miễn chiến này

e. Giai đoạn tổng kết mùa giải sẽ phát thưởng theo thành trì cao cấp nhất mà Guild chiếm được, Xu Vĩnh Hằng sản sinh ra có thể dùng trong Tiệm Vĩnh Hằng đổi quà và Tướng Thần Thoại!

SK Giờ Vàng - Ma Thú Xuất Hiện

1. Ma Thú Xuất Hiện là sự kiện giờ vàng của Chiến Trường Vĩnh Hằng, mở ở thời gian cố định của mỗi mùa giải, khi mở, giữa thủy tinh sẽ xuất hiện sào huyệt ma thú, nhấp để vào.

image008

 2. Sau khi vào sào huyệt Ma Thú cần đóng quân trước mới có tư cách khiêu chiến Ma Thú, dùng Guild làm đơn vị và XH theo tổng ST gây lên Ma Thú.

image010

3. Có thể khiêu chiến các lãnh chúa đóng quân lãnh địa này, khi Binh Lực của lãnh chúa này còn 0 sẽ bị trả về cứ điểm ban đầu và mất tư cách khiêu chiến Ma Thú.

4. Khi SK kết thúc sẽ tổng kết quà theo tổng ST. Guild giành hạng 1 sẽ hiển thị tên và DH "Khắc Tinh Ma Thú" ở trung tâm thủy tinh.

CHÚC CÁC ANH HÙNG SẼ CÓ NHỮNG PHÚT GIÂY THƯ GIÃN CÙNG VỆ THẦN ARENA!!!